Kancelaria

Założeniem Kancelarii jest udzielenie Klientowi wszechstronnej i kompleksowej pomocy prawnej. Kancelaria prowadzi obsługę prawną zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych. W ramach prowadzonej Kancelarii radca prawny Iwona Marzena Wajk świadczy pomoc prawną z zakresu spraw cywilnych, rodzinnych, pracowniczych, gospodarczych i administracyjnych. Reprezentujemy Klientów w sporach sądowych przed sądami wszystkich instancji, komornikami oraz urzędami, a także na etapie przedsądowym. U podstaw naszej działalności leży dbałość o interes Klienta przy jednoczesnym poszanowaniu zasad etyki radcy prawnego oraz godności wykonywania zawodu.

Kancelaria zajmowała się skutecznie sprawami trudnymi i kontrowersyjnymi, wymagającymi odwagi w prezentowaniu poglądów i niezależności. Efektem tych działań było m.in. doprowadzenie do zmiany stanowiska organów gminy.

Zakres świadczonych usług

Zapewniamy doradztwo doraźne, sporządzanie projektów umów i pism procesowych oraz reprezentację przed sądami lub organami. Doradzamy we wszystkich istotnych zagadnieniach prawnych dotyczących wskazanych na stronie gałęzi prawa. Nasza praktyka obejmuje w szczególności wymienione poniżej obszary.

Zakres działalności kancelarii

Świadczenie w ramach Kancelarii pomocy prawnej na rzecz Klientów odbywa się na podstawie jednorazowych zleceń lub na podstawie umowy o stałą obsługę prawną. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego lub stawek godzinowych ustalana jest w trakcie konsultacji z Klientem i zależy od zakresu świadczonych usług oraz indywidualnych potrzeb Klienta.

Oferujemy kompleksową
obsługę klientów

Klienci indywidualni

Klienci biznesowi

Jednostki skarbu państwa